Lớp nhạc quận 7

Piano Lê Quân - Cung cấp Piano Chính Hãng Nhật Bản . Liên Hệ : 0948 48 48 18 ( LÊ QUÂN )
Piano Lê Quân

Giờ làm việc: 08:00 AM - 05:30 PM

Chi nhánh 1: 508 Nhật Tảo . Phường 7 , Quận 11 ( HCM )

Chi nhánh 2: A23 Trần Thái , Phước Kiển, Nhà Bè

Lớp nhạc quận 7
Ngày đăng: 7 tháng trước

𝐃ạ𝐲 𝐍𝐡ạ𝐜 𝐐𝐮ậ𝐧 𝟕 ☘️ ☘️ 
☘️ . 𝐊𝐡ô𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚𝐧 Đẹ𝐩 - 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐫ọ𝐧𝐠 - 𝐋ị𝐜𝐡 𝐒ự - 𝐆𝐢á𝐨 𝐕𝐢ê𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐯ẻ 𝐡ò𝐚 đồ𝐧𝐠  
☘️ . 𝐀𝐂𝐄 𝐤𝐡𝐮 𝐯ự𝐜 𝐍𝐚𝐦 𝐒à𝐢 𝐆ò𝐧 , 𝐜ó 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐦 đ𝐚𝐦 𝐦ê 𝐁ộ 𝐌ô𝐧 : 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐇ã𝐲 đă𝐧𝐠 𝐤í 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐡ô𝐦 𝐧𝐚𝐲 𝐧𝐡é 
☘️ Đ𝐂 : 𝐀𝟐𝟑 𝐓𝐫ầ𝐧 𝐓𝐡á𝐢 , 𝐏𝐡ướ𝐜 𝐊𝐢ể𝐧 , 𝐍𝐡à 𝐁è ( đố𝐢 𝐝𝐢ệ𝐧 𝐬𝐮𝐧𝐫𝐢𝐬𝐞 𝐫𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐝𝐞 𝐋𝐨𝐜𝐤 𝐄 )
☘️ 𝐓𝐡ờ𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧 𝐇ọ𝐜 : 𝟏𝟕𝐡 -𝟐𝟏𝐡 ( 𝐭𝐡ứ 𝟐 đế𝐧 𝐂𝐡ủ 𝐧𝐡ậ𝐭 ) 
☘️ 𝐆𝐕 . 𝟎𝟖𝟐𝟔𝟔𝟔𝟔𝟑𝟒𝟖 - 𝟎𝟖𝟖𝟖𝟎𝟗𝟎𝟖𝟖𝟖 . 𝐓𝐡à𝐧𝐡 Đạ𝐭

 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
0
Zalo
Hotline